De Kreiskrant, verschijnt 4x per jaar, totaalontwerp (Der Kreis Nederland BV)